Phác đồ mới cập nhật

Category: Ký sinh trùng

Đơn bào đường ruột soi tươi

Mục đích và nguyên lý Mục đích  Phát hiện đơn bào đường ruột gây bệnh (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Isospora belli, Trichomonas intestinalis…) trong phân. Nguyên lý Đơn bào đường

Xem thêm »

Trứng giun, sán soi tươi

Mục đích và nguyên lý Mục đích  Phát hiện trứng giun, sán trong phân. Nguyên lý Nhận định trứng giun, sán dựa vào hình thể, kích thước, cấu tạo và

Xem thêm »

Trứng giun soi tập trung

Mục đích và nguyên lý Mục đích  Phát hiện trứng giun đũa, tóc, móc trong phân. Nguyên lý Nước muối bão hòa có tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng của

Xem thêm »