Nội dung

Ureaplasma urealyticum real-time pcr

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Xác định sự có mặt DNA của Ureaplasma urealyticum trong bệnh phẩm của người.

Nguyên lý

Dựa trên nguyên lý kỹ thuật Real-time PCR. 

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Phương tiện, hóa chất (ví dụ hoặc tương đương)

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Máy ủ nhiệt

Máy ly tâm > 12000 gpm/phút

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2 ml

Máy vortex

Máy Real-time PCR  

Ống Eppendorf 1,5 ml ho c 2 ml

Các loại Micropipette điều chỉnh được: 1000µl, 200µl, 100µl, 10µl

Đầu côn có màng lọc 10 μl, 100 μl, 200 μl và 1000 μl

Tủ lạnh thường

Tủ âm sâu (200C) ho c (-700C) (nếu có)

Bộ lưu điện

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

 

1

Dụng cụ lấy bệnh phẩm

Cái

 

2

Găng không bột tal

cái

 

 

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

 

3

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

 

4

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Test

 

5

Sinh phẩm chẩn đoán

Test

 

6

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng, kiểm tra chất lượng

Test

 

7

Kit tách chiết DNA

Test

 

9

Ống Falcon 50 ml

Cái

 

10

Eppendorf 1,7 ml

Tube

 

11

Eppendorf 0,2 ml

Tube

 

12

Đầu côn 10 µl có lọc

Cái

 

13

Đầu côn 30 µl

Cái

 

14

Đầu côn 200 µl có lọc

Cái

 

15

Đầu côn 1ml có lọc

Cái

 

16

Water-DEPC treated

ml

 

17

Giấy thấm 

Cuộn

 

18

Giấy xét nghiệm

Tờ

 

19

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

 

20

Bút viết kính

Cái

 

21

Bút bi

Cái

 

22

Cái

 

23

Khẩu trang

Cái

 

24

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

 

25

Quần áo bảo hộ

Bộ

 

26

Dung dịch xà phòng rửa tay

ml

 

27

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

 

28

Dung dịch khử trùng

ml

 

29

Khăn lau tay

Cái

 

30

Ngoại kiểm (EQAS) (nếu thực hiện)*

 

             

Ghi chú:

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo

Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Mủ hoặc dịch niệu đạo, âm đạo, dịch ngoáy họng.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục).

Tiến hành kỹ thuật:

VD sinh phẩm hóa chất vật tư tiêu hao Ureaplasma urealyticum rPCR kít hoặc tương đương

Tách chiết DNA 

Cho một lượng mẫu DNA tách chiết được vào các ống phản ứng PCR có chứa các thành phần cần thiết của kit 

Chạy phản ứng PCR theo chu trình nhiệt thích hợp trên máy Real-time PCR

Đọc kết quả

Nhận định kết quả

Bước 1: kiểm tra nguy cơ ngoại nhiễm

Kết quả chứng (-) không có đường tín hiệu khuyếch đại với kênh màu FAM: mẫu không bị ngoại nhiễm. 

Kết quả chứng (-) có đường tín hiệu khuyếch đại với kênh màu FAM: mẫu bị ngoại nhiễm, phải tiến hành tách chiết DNA lại.

Bước 2: kiểm tra độ nhạy

Chọn chứng (+) và chứng (-) và phân tích trên kênh màu FAM và HEX – Kết quả chứng (-) có đường tín hiệu khuyếch đại với kênh màu HEX: PCR không bị ức chế.

Kết quả chứng (-) không có đường tín hiệu khuyếch đại ho c tín hiệu thấp với kênh màu HEX, PCR bị ức chế toàn phần hay một phần, tách chiết DNA lại  hoặc pha loãng DNA trước khi chạy PCR.

Bước 3: xác định mẫu dương tính 

Mẫu có tín hiệu huỳnh quang với kênh màu FAM và có Ct: là những mẫu dương tính 

Các mẫu có Ct

pha loãng DNA mẫu với tỉ lệ 1/5 trước khi cho vào PCR master mix

Bước 4: xác định mẫu âm tính 

Mẫu không có tín hiệu khuyếch đại với màu FAM và dương tính với màu HEX, thì kết quả là mẫu bệnh phẩm âm tính 

Nếu mẫu có tín hiệu khuyếch đại với màu FAM nhưng không có Ct và dương tính với màu HEX, thì kết quả dưới ngưỡng phát hiện

Nếu mẫu không có tín hiệu khuyếch đại với màu FAM và âm tính với màu HEX , mẫu bị ức chế cần tiến hành lại PCR với DNA đã pha loãng hoặc tách chiết lại. Nếu kết quả vẫn như cũ thì phải lấy lại mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.

Những sai sót và xử trí

Phản ứng dương tính giả: do tạp nhiễm từ môi trường

Phản ứng âm tính giả: do phản ứng PCR bị ức chế

Để hạn chế các hiện tượng trên phải tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật.