Nội dung

Xét nghiệm kháng thể kháng adn

 

KHÁNG THỂ KHÁNG ADN

(Anticorps anti – ADN natif / Anti – DNA Antibody Test, Anti – ds – DNA Antibody)

 

NHẮC LẠI SINH LÝ

   XN tìm kháng thể kháng ADN (anti – DNA antibody test) giúp phát hiện sự có mặt của các kháng thể đối với chuỗi kép ADN (double – strADNed DNA) hay ADN tự nhiên (native DNA). Sự có mặt của các kháng thể này chỉ dẫn BN bị một loại bệnh tự miễn nào đó. Phức hợp kháng nguyên – kháng thể tạo thành cổ vai trò quan trọng gây tổn thương mô trong các bệnh tự miễn. Các kháng thể kháng ADN rất hay gặp ở BN bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Đặc biệt là các kháng thể kháng chuỗi kép ADN (hay ADN tự nhiến) có tính đặc hiệu cao hơn so với kháng thể kháng chuỗi đơn ADN và một số loại loại kháng thể kháng nhân để chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

 

MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

   XN này có giá trị trong chẩn đoán và theo dõi tiến triển của bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

 

CÁCH LẤY BỆNH PHẨM

   XN được tiến hành trên huyết thanh. Yêu cầu BN nhịn ăn qua đêm thường được khuyến cáo trước khi lấy máu xét nghiệm.

 

GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG

Phương pháp miễn dịch huỳnh quang: Âm tính ở mức hòa loãng huyết thanh 1:10.

Phương pháp ELISA:

+ Âm tính: IU/ml.

+ Ranh giới: 50 – 60 IU/mL.

+ Dương tính: > 60 IU/mL.

Phương pháp miễn dịch enzym (Emyme Immunoassay method)

+ Âm tính: IU/mL.

+ Ranh gỉới: 100 300 IU/mL.

+ Dương tính: > 300 lU/mL.

 

TĂNG NÔNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG ADN

Các nguyên nhân chính thường gặp là:

Viêm cầu thận do lupus.

Cơn nhược cơ toàn thể (myasthenia gravis).

Viêm khớp dạng thấp.

Xơ cứng bì.

Hội chứng Sjogren.

Bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

 

CÁC YẾU TỐ GỐP PHẨN LẦM THAY GÓI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mẫu bệnh phẩm bị vỡ hồng cầu có thể làm thay đổi kết quả XN.

Các thuốc có thể làm tăng nồng độ kháng thể kháng ADN là: Hydralazin, procaỉnamỉd.

 

LỢI ÍCH CỦA XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG ADN

1. XN rất có giá trị để chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ hệ thống và hầu như không bao giờ âm tính ở các BN lupus có tổn thương thận: nồng độ kháng thể kháng chuỗi kép DNA tăng có ý nghĩa ở 55 – 98% các trường hợp BN bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

2. XN có giá trị giúp theo dõi tiến triển của bệnh lupus ban đỏ hệ thống: theo dõi nồng độ kháng thể kháng ADN được coi như một thông số quan trọng để đánh giá tình trạng tiến triển của bệnh.

 

CÁC CẢNH BÁO LÂM SÀNG

  Trong một thời gian dài, XN này được coi là đặc hiệu chỉ riêng cho bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Hiện tại người ta biết là kháng thể này có thể được tìm thấy trong.rất nhiều bệnh lý của mô liên kết khác cũng như ở các BN bị bệnh viêm gan mạn tự miễn, song với tẩn suất gặp thấp hơn nhiều so với tần suất gặp ở BN bị lupus ban đỏ hệ thống.