Phác đồ mới cập nhật

Category: Tài liệu chưa phân vào đâu

Xét nghiệm afp

AFP (ALPHA – FETOPROTEIN) (Alphafoetoproteine / Alpha – Fetoprotein)   Nhắc lại sinh lý – Alpha-fetoprotein (AFP) là một globulin được hình thành trong túi noãn hoàng (yolksac) và gan

Xem thêm »

Xét nghiệm acth

ACTH (Adrenocorticotropic Hormone/Corticotropin)   Nhắc lại sinh lý Khi đáp ứng với một stress, vùng dưới đồi (hypothalamus) tiết hormon gây giải phóng hormon hướng thượng thận (corticotropin – releasing

Xem thêm »

Xét nhiệm aldolase

ALDOLASE ( Aldolase) Nhắc lại sinh lý Aldolase là một enzym của quá trình đường phân (glycolytic enzym). Enzym này có mặt ở tất cả các tế bào của cơ

Xem thêm »

Xét nghiệm alosteron

ALDOSTERON ( Aldosterone)   *NHẮC LẠI SINH LÝ – Aldosteron là một corticoid chuyển hóa muối nước (mineralocorticoid) được vỏ thượng thận bài xuất. Giải phóng aldosteron được kiểm soát

Xem thêm »

Xét nghiệm ammoniac

AMMONIAC MÁU (Ammonia blood)   *NHẮC LẠI SINH LÝ – Ammoniac là một sản phẩm phế thải được hình thành như hậu quả của sự thoái giáng nitrogen trong quá

Xem thêm »

Xét nghiệm amylase

AMYLASE (Amylase) NHẮC LẠI SINH LÝ  – Amylase là một enzym được sản xuất chủ yếu ở tụy và các tuyến nước bọt và với một lượng không đáng kể

Xem thêm »

Xét nghiệm kháng thể kháng nhân

KHÁNG THỂ KHÁNG NHÂN (Anticorps antinucléaires [AAN], Facteurs antinucléaires [FAN] / Antinuclear Antibody test [ANA], Fluorescent ANA [FANA]) NHẮC LẠI SINH LÝ Kháng thể kháng nhân (antinuclear antibodies) là các

Xem thêm »