Nội dung

Xét nghiệm tsi hay globulin miễn dịch kích thích giáp

TSI HAY GLOBULIN MIỄN DỊCH KÍCH THÍCH GIÁP

(Thyroid – Stmulating Immunoglobulin [TSI], TSH Receptor Antibody)

NHẮC LẠI SINH LÝ

     Globulin miễn dịch kích thích giáp (thyroid – Stmulating Immunoglobulin [TSI]) với tên gọi trước đây là Yếu tố kích thích giáp tác dụng kéo dài (long – acting stimulator thyroid – stimulator) là một kháng thể tự miễn gắn với receptor TSH cảu các tế bào tuyến giáp. TSI có tác dụng gần giống với tác dụng của TSH và gây kích thích tuyến giáp giải phóng các hormon giáp một cách quá mức bình thường (Hình 1).

     Trong bệnh nhiễm độc giáp (bệnh basedow), các tự kháng thể đối với thụ thể TSH kích thích tuyến giáp đối với kháng nguyên đặc hiệu (thụ thể TSH). Tình trạng kích thích đối với tuyến giáp này không chịu sự điều hòa của cơ chế ức chế ngược âm (feedback [-]) là cơ chế giúp kiểm soát tình trạng tiết TSH bình thường. Vì vậy, BN bị bệnh basedow có thể có tình trạng bình giáp (euthiroid) với nồng độ TSH thấp do tuyến giáp của họ liên tục bị kích thích bởi các tự kháng thể đối với TSH.

Hình 1. Trong bệnh nhiễm độc giáp (bệnh basedow), các tự kháng thể đối với thụ thể TSH kích thích tuyến giáp khi chúng gắn với kháng nguyên đặc hiệu (receptor TSH)

 

MỤC ĐÍCH VÀ CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

     XN này được chỉ định để hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm độc giáp (bệnh Basedow – Graves) do hầu hết các bệnh nhân nhiễm độc giáp có TSI dương tính.

CÁCH LẤY BỆNH PHẨM

XN được tuến hành trên huyết thanh.

Không nhất thiết cần yêu cầu BN nhịn ăn trước khi lấy máu.

GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG

     Giá trị bình thường

TSI DƯƠNG TÍNH

     Các nguyên nhân chính thường gặp là:

– Viêm tuyến giáp tự miễn.

– Bệnh nhiễm độc giáp (bệnh basedow).

– Tình trạng cường giáp.

– Lỗi mắt ác tính (malignat exophthalmos).

CÁC YẾU TỐ GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

– Mẫu bệnh phẩm bị vỡ hồng cầu có thể làm thay đổi kết quả XN.

– Dùng các chế phẩm chứa iod phóng xạ trong vòng 24h trước khi lấy máu XN có thể làm thay đổi kết quả XN.